Пошук по сайту

Рішення матричної гри

Сідлова точка - це пара оптимальних стратегій (Ai,Bj). У цьому випадку число a = b називається (чистої) ціною гри (нижня і верхня ціна гри збігаються). Це означає, що матриця містить такий елемент, який є мінімальним у своєму рядку і одночасно максимальним у своєму стовпці.

За допомогою сервісу можна знайти:

  • ціну матричної гри (нижню та верхню межі);
  • перевірити наявність сідлової точки;
  • знайти рішення змішаної стратегії;
  • знайти мінімаксних стратегію гравців;
  • записати математичну модель пари двоїстих задач лінійного програмування;
  • вирішити матричну гру методами: минимакс, симплекс-метод, графічний (геометричний) метод.
Рішення матричної гри визначається на основі мінімаксної стратегії або симплекс-методом.

ІНСТРУКЦІЯ для вирішення матричної гри online
Виберіть розмірність матриці, натисніть Далi.

Розмірність платіжної матриці
x