загрузка...
Пошук по сайту

Рішення системи рівнянь методом Гауса


Вирішити систему рівнянь методом Гауса:
6 x 1 + x2 -3x3= 15
-3 x 1 + 2x2 + x3= 6
- x 1 -3x2 + 4x3= -17
 Запишемо матрицю у вигляді:

 Для зручності обчислень поміняємо рядки місцями:

 Помножимо 1-у рядок на (3).Помножимо 2-у рядок на (-1).Додамо 2-у рядок к 1-ої

 Помножимо 2-у рядок на (2).Додамо 3-у рядок к 2-ої

 Для зручності обчислень поміняємо рядки місцями:

 Помножимо 1-у рядок на (11).Помножимо 2-у рядок на (5).Додамо 2-у рядок к 1-ої

 З 1-ої рядка висловлюємо x3

 З 2-ої рядка висловлюємо x2

 З 3-ої рядка висловлюємо x1