загрузка...
Пошук по сайту

Метод Жордана-Гауса

Запишемо систему у вигляді:
18121
45430
31317
Послідовно будемо вибирати дозволяє елемент РЕ, який лежить на головній діагоналі матриці.
Дозволяє елемент дорівнює 1. На місці дозволяє елемента отримуємо 1, а в самому стовпці записуємо нулі. Всі інші елементи матриці, включаючи елементи стовпця B, визначаються за правилом прямокутника.
НЭ = СЭ - (А*В)/РЭ
РЕ - дозволяє елемент (1), А і В - елементи матриці, що утворюють прямокутник з елементами СТЕ і РЕ.
18121
0-270-54
0-230-46
Дозволяє елемент дорівнює -27. На місці дозволяє елемента отримуємо 1, а в самому стовпці записуємо нулі. Всі інші елементи матриці, включаючи елементи стовпця B, визначаються за правилом прямокутника.
1015
0102
0000

1015
0102
0000
3-ий рядок є лінійною комбінацією інших рядків.
Необхідно змінну x3, прийняти в якості вільних змінних і через них висловити інші змінні.
Прирівняємо змінну x3, к 0.
x1 = 5
x2 = 2