Пошук по сайту

Показники центру розподілу

Приклад групування статистичних даних

За допомогою даного сервісу Ви зможете:

 • побудувати інтервальний ряд з рівними інтервалами;
 • знайти показники варіації (середню, моду, медіану, розмах варіації, квартили, децили, квартильное коефіцієнт диференціації, коефіцієнт варіації та інші;
 • побудувати гістограму;

За допомогою даного сервісу також здійснюється автоматична перевірка гіпотези про вид розподілу з використанням критерію згоди Пірсона.

Типове завдання:
Для вивчення явища проведена 5%-ная механічна вибірка.
Визначити;
 1. за вибіркою:
  • середнє значення;
  • моду і медіану;
  • показники варіації: розмах варіації, середнє лінійне відхилення, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації;
 2. з імовірністю 0.954 межі, в яких можна очікувати середню і частку більше 1,5 років;
 3. необхідну чисельність вибірки при визначенні середньої, щоб з імовірністю 0,997 гранична помилка вибірки не перевищила 3.

Див також аналітична угруповання ряду

Інструкція

Вкажіть кількість даних (кількість стрічок), натисніть Далі. Отримане рішення зберігається у файлі MS Word. Для редагування можна використовувати редактор формул Microsoft Equation

Кількість рядків

Вид ряду

Що таке "вид ряду"

Вибірка

%
Наприклад, проведена 5%-ная механічна вибірка. Вказуємо число 5.