Дискретний ряд

X
3,45
3,89
5
3
2,56
1,71
3,34
4,21

Типове завдання для даного виду ряду: згрупувати ряд, побудувавши рівні інтервали. Для отриманого ряду знайти: середню арифметичну, моду, медіану, кварту, децілі, дисперсію, середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт варіації. Перевірити гіпотезу про нормальний розподіл отриманого ряду.
Згрупувати ряд автоматично

Інтервальний ряд

групи число
до 20 5
20-25 10
25-30 40
30-35 70
35-40 90
40-45 30
45-50 15
свыше 50 10
Итого 270
Примітка. Перетворюємо до наступного вигляду:
групи число
15-20 5
20-25 10
25-30 40
30-35 70
35-40 90
40-45 30
45-50 15
50-55 10
Итого 270

Типове завдання для даного виду ряду: Для заданого ряду знайти: середню арифметичну, моду, медіану, кварту, децілі, дисперсію, середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт варіації, розмах варіації, коефіцієнт асиметрії, коефіцієнт осціляціі, лінійне відхилення. Перевірити гіпотезу про нормальний розподіл отриманого ряду, використовуючи критерій згоди Пірсона.
Знайти показники центру розподілу автоматично

Варіаційний ряд

значення числа
20 5
25 10
30 40
35 70
40 90
45 30
50 15
60 10
Итого 270