загрузка...
Пошук по сайту

Дано функція u = f(x,y,z); точка A(x0;y0) i вектор a(a1;a2).
Знайти:
а) grad u в точці А.
б) похідних в точці А за напрямом вектора а
u = x2 + 2xy + y2 + z2
A(1;1;1)
a(2;-1;0)
Градієнт grad u
Градієнт
Градієнт: формула


Як знайти похідну

grad u в точці А

Модуль grad u
Модуль градієнта
Модуль градієнта: формула
Вектор а(2;-1;0)
Напрямні кути

Модуль вектора |a|Похідна в точці А за напрямом вектора а
Похідна в точці А за напрямом вектора а
Похідна за напрямом вектора