загрузка...
Пошук по сайту

За допомогою сервісу WolframAlpha можна безкоштовно вирішувати багато математичних завдань. Рішення безкоштовне і автоматичне з можливістю зберігати результати обчислень у форматі pdf. Є можливість показати хід рішення (Show steps).


Знайти корені рівняння

x2 - 3x + 4 = 0

Вирішити диференціальні рівняння
y'' - 2y + cosx = ex

Обчислити інтеграл
Обчислити інтеграл безкоштовно

Знайти похідну
cosx + esinx+x3x

Розкласти на множники
x2 - 3x + 4 = 0
Розкласти на що складають

Розкрити дужки і спростити вираз
(x2/3 - 3x + 12)(x + 2)

знайти межу
Знайти межа автоматично і безкоштовно

Побудувати графік функції
Побудувати графік функції автоматично

Розкласти в ряд Тейлора
sinx/x