Пошук по сайту

Розкласти в ряд Тейлора

sinx/x
Записуємо як taylor series sinx/x at x=0 і натискаємо кнопку (=).
Розкладання функції sin(x)/x в ряд Тейлора в точці x = 0.

Примітка: число "пi" (π) записується як pi
Тангенс tg Записується як tan