Пошук по сайту

Рівняння множинної регресії

За допомогою даного сервісу можна знайти наступні показники:
  • рівняння множинної регресії;
  • матриця парних коефіцієнтів кореляції;
  • параметри рівнянь множинної регресії;
  • середні коефіцієнти еластичності для лінійної регресії;
  • множинний коефіцієнт детермінації;
  • довірчі інтервали з імовірністю 0,95 для індивідуального і середнього значення результативної ознаки;

Приклад знаходження рівняння множинної регресії і кореляції

Вкажіть кількість даних (кількість рядків), кількість змінних x натисніть Далі. Отримане рішення зберігається у файлі MS Word. Для редагування можна використовувати редактор формул Microsoft Equation
Якщо даних багато, можна вставити їх з MS Excel. Для цього вкажіть кількість змінних x натисніть Вставити з Excel.

Кількість рядків

Кількість змінних (x)

Рівень значущості

Округлення чисел