Рівняння регресії

Приклад знаходження рівняння регресії.

За допомогою сервісу кореляційно-регресійного аналізу можна знайти:

Вкажіть кількість даних (кількість стрічок), натисніть Далі.

Кількість рядків

Залежна змінна


(якщо зазначений відсоток (наприклад, 105%), то значення розраховується від середнього значення X)

Вид регресії

Рівень значимості