Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена

За допомогою сервісу можна знайти:

Вкажіть кількість даних (кількість стрічок), натисніть Далі.

Кількість рядків

Рівень значимості