Критерії для прийняття рішення

Будь-яку господарську діяльність людини можна розглядати як гру з природою. У широкому сенсі під "природою" розуміється сукупність невизначених факторів; впливають на ефективність прийнятих рішень. Байдужість природи до гри (виграшу) до можливість отримання економістом (статистиком) додаткової інформації про її стан відрізняють гру економіста з природою від звичайної матричної гри, в якій беруть участь два свідомих гравця.
Даний тип завдань відноситься до завданням прийняття рішень в умовах невизначеності.

За допомогою сервісу можна вибрати оптимальну стратегію, використовуючи:

Спочатку, якщо можливо, спрощують матрицю, викреслюючи невигідні стратегії A. Стратегії природи викреслювати не можна, тому що кожне з станів природи може наступити випадковим чином, незалежно від дій A.

ІНСТРУКЦІЯ для вибору оптимальної стратегії online
Виберіть розмірність матриці, натисніть Далi.

Розмірність платіжної матриці
x