Однофакторний дисперсійний аналіз

Дисперсійний аналіз являє собою систему понять і технічних прийомів, що дозволяють узагальнити процедуру порівняння двох середніх для двох вибірок, взятих з генеральних сукупностей з нормальним розподілом, на випадок великого числа вибірок.

За допомогою даного сервісу можна:

Вкажіть число вимірів (кількість рядків) q, кількість рівнів фактора p натисніть Далі.
Якщо даних багато, можна вставити їх з MS Excel. Для цього вкажіть кількість змінних x натисніть Вставити з Excel.

Число вимірювань

Кількість рівнів фактора

Рівень значимості