Аналітичне угруповання

Приклад групування статистичних даних

За допомогою даного сервісу Ви зможете:

Типове завдання:
За даними додатка 1 з метою вивчення залежності між факторною та результативною ознаками зробіть аналітичну угруповання з рівними інтервалами.
По кожній групі і за сукупністю підприємств підрахуйте:
  • число підприємств;
  • питома вага підприємств групи (у % до підсумку);
  • розмір факторного ознаки - всього по групі і в середньому на одне підприємство;
  • розмір результативної ознаки - всього по групі і в середньому на одне підприємство.
Результати подайте у статистичної таблиці.

Див також показники ряду розподілу (середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації та інші)

Інструкція

Вкажіть кількість даних (кількість стрічок), натисніть Далі.

Кількість рядків

Кількість груп

При 0 кількість груп визначається за формулою Стерджесса

Округлення чисел