Комплексні числа

Наприклад, спростити вираз
Тригонометрична форма запису комплексного числа
Записуємо як (-1+2i)(3-4i)/(2+i) і натискаємо знак (=). Дивимося розділ "Result".

Записати комплексне число в тригонометричній формі

z = -1 - 4i
Базова формула:
z = |z|[cos(φ+2πk) + i sin(φ+2πk)]
де φ = arctg((-4)/(-1));
|z| = ((-1)2 + (-4)2)1/2
  1. знаходимо кут φ. Для цього записуємо arg(-1-4i) і натискаємо на кнопку одне (=). Дивимося розділ "Exact result".
  2. знаходимо модуль |z|. Для цього записуємо abs(-1-4i) і натискаємо на кнопку одне (=). Дивимося розділ "Exact result".

Записати комплексне число у показовій формі

z = |z|e

Примітка: tan-1 = arctg (арктангенс кута). Наприклад, φ = tan-1(4) - π = arctg(4) - π