Знайти похідну

похідною функції y = f(x) в точці x0 називається кінцева границя відношення приросту функції в цій точці до приросту аргументу коли останнього до нуля.

Наприклад, знайти похідну

cosx + esinx+x3x
Записуємо як d/dx (cosx+e^(sinx+x^3)) і натискаємо кнопку (=)

Щоб знайти другу похідну,

cosx + esinx+x3x
необхідно записати як d2/dx2 (cosx+e^(sinx+x^3)) і натиснути кнопку (=)