Рішення диференціальних рівнянь

Рівняння, що зв'язує незалежну змінну, шукану функцію і деяку кількість її похідних, тобто рівняння виду
F(x,y,y') = 0
називається звичайним диференціальним рівнянням n-го порядку.

Наприклад, вирішити диференціальне рівняння

y''-2y+1=sinx
Записуємо як y''-2y+1=sinx і натискаємо знак (=).

Способи рішень диференціальних рівнянь

 1. Рівняння з відокремлюваними змінними;
 2. Однорідні рівняння;
 3. Постановка задачі про виділення рішень;
 4. Лінійні рівняння першого порядку;
 5. Рівняння Бернуллі;
 6. Рівняння в повних диференціалом;
 7. Наближені методи розв'язання диференціальних рівнянь;
 8. Рівняння вищих порядків;
  • Рівняння, що допускають пониження порядку;
  • Лінійні диференціальні рівняння вищих порядків;
  • Лінійні диференціальні рівняння з постійними коефіцієнтами;
  • Метод варіації довільної сталої рішення лінійних неоднорідних рівнянь;
  • Рівняння з правою частиною спеціального вигляду;
 9. Системи диференціальних рівнянь;