Розкладання на множники

Наприклад, розкласти на множники

x2/3 - 3x + 12
Запишемо як
factor x^2/3 - 3x + 12
і натискаємо одне (=).

Наприклад, розкласти на складові

Розкласти на що складають
Запишемо як
parfrac (1-x^2)/(x^3+x)
і натискаємо одне (=). Примітка: число "пi" (π) записується як pi
Тангенс tg Записується як tan