Обчислити інтеграл

Безліч всіх первісних функції f(x) (диференціала f(x)dx) називається невизначеним інтегралом від цієї функції і позначається ∫f(x)dx.

Наприклад, знайти інтеграл x3/3 - sinx. Запишемо як int x^3-sinx і натискаємо одне (=).

Якщо інтеграл певний, наприклад,

Обчислити інтеграл автоматично
то записуємо int 2/x^4+tanx dx, x=1..2 Примітка: число "пi" (π) записується як pi

Прийоми знаходження невизначених інтегралів
Способи знаходження невизначених інтегралів:

  1. Підведення під знак диференціала
  2. інтегрування по частинам
  3. Найпростіші перетворення подінтегрального вираження
  4. Інтегрування раціональних дробів
  5. Інтегрування просто ірраціональне і виразів, що містять тригонометричні функції