Обчислити межу

Число A називається границею функції y = f(x) в точці x0, якщо для будь-якій послідовності точок з області визначення функції, відмінних від x0, збіжної до точки x0(lim xn = x0), послідовність відповідних значень функції сходиться до числа A.

Наприклад, знайти межу

Знайти межа автоматично і безкоштовно
Запишемо як
lim x^3/exp(cosx) as x->infinity
і натискаємо одне (=).

Та ж сама межа, але при x прагне до 0. Запишемо як

lim x^3/exp(cosx) as x->0
і натискаємо одне (=). Примітка: число "пi" (π) записується як pi
Тангенс tg Записується як tan