Рішення СЛАР методом зворотної матриці онлайн

За допомогою оберненої матриці знайти розв'язок системи рівнянь. Рішення прямо на сайті онлайн.

ІНСТРУКЦІЯ для рішення методом матриць онлайн. Заповніть матриці, натисніть Далі.

Приклад
Матриця А:
Матриця B:
0
14
16

Рішення для 2-х невідомих

Матриця A

Результат B

Рішення для 3-х невідомих

Матриця A

Результат B

Рішення для 4-х невідомих

Матриця A

Результат B