Рівняння множинної регресії

За допомогою даного сервісу можна знайти наступні показники:

Приклад знаходження рівняння множинної регресії і кореляції

Вкажіть кількість даних (кількість рядків), кількість змінних x натисніть Далі.
Якщо даних багато, можна вставити їх з MS Excel. Для цього вкажіть кількість змінних x натисніть Вставити з Excel.

Кількість рядків

Кількість змінних (x)

Рівень значущості

Округлення чисел