Метод аналітичного вирівнювання

Приклад знаходження рівняння тренду (аналітичне вирівнювання)

Сервіс аналітичного вирівнювання online дозволить прямо на сайті безкоштовно побудувати модель тренду тимчасового ряду yt, перевірити наявність гетероскедастичності та автокореляції залишків для тимчасового ряду тестом Дарбіна-Уотсона.

Типове завдання:
Визначити прогнозовані витрати, припускаючи, що виявлена закономірність за витратами збережеться і надалі, і використовуючи як закономірності розвитку трендовую модель по рівнянню прямої.

Методом екстраполяції тренда знайдіть можливий розмір витрат обігу.

Проведіть аналітичне вирівнювання і висловіть загальну тенденцію розвитку роздрібного товарообігу торгового дому відповідним аналітичним рівнянням. Обчисліть аналітичні (вирівняні) рівні низки динаміки і нанесіть їх на графік разом з фактичними даними.

Інструкція

Вкажіть кількість даних (кількість стрічок), натисніть Далі.

Кількість рядків

Залежна змінна


(Довірчий інтервал: якщо вказаний відсоток, то значення розраховується від середнього значення X)

Вид тренду

Кількість періодів прогнозу

Рівень значимості

Округлення чисел